27 november, 2018

Ny styrelsemedlem i Affirmo Försäkringskonsult AB

Affirmo

Vi är mycket glada över att Nils Lundbäck har accepterat att ansluta sig till vår styrelse.

Nils, som är civilekonom i grunden, har en lång och gedigen bakgrund som framgångsrik egen företagare. Där utöver har han stor erfarenhet av styrelsearbete såväl i lokala som nationella företag.

Vi är övertygade om att Nils på ett betydande sätt kommer att bidra till att stärka Affirmos varumärke och marknadsposition i framtiden.

Nils

Då jag för några år sedan trappade ner från arbetslivet valde jag samtidigt att avsluta de flesta av mina styrelseuppdrag. Men då Peder hörde av sig med önskemål om att jag skulle ingå i deras styrelse kändes det rätt att överväga erbjudandet, trots mitt tidigare beslut att skapa mer egen tid.

Jag ser verkligen fram emot detta uppdrag och hoppas att jag ska kunna bidra till Affirmos fortsatta framgång.