11 december, 2019

I år väljer vi på Affirmo att skänka pengar till Läkare utan gränser & Cancerfonden

Istället för att ge presenter och skicka ut julkort till våra kunder har vi på Affirmo valt att skicka ett bidrag till Läkare utan gränser samt Cancerfonden. Läkare Utan Gränser är en oberoende medicinsk hjälporganisation som ger livräddande sjukvård till dem som behöver det mest – oavsett vem, oavsett var, oavsett varför. Cancerfonden är en fristående ideell organisation grundad 1951. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning. Vi tycker att båda dessa organisationer bedriver ett oerhört viktigt arbete och vi är tacksamma för att vi har möjlighet att bidra till deras fortsatta arbete!