17 mars, 2020

Covid-19, hur gäller din företagsförsäkring?

Just nu får vi många frågor kring hur företagsförsäkringarna gäller i samband med Coronaviruset.

Nedan hittar du information om hur försäkringarna fungerar i samband med avbrott i verksamheten och om du är på tjänsteresa.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen gäller om det inträffar en ersättningsbar faktisk skada i verksamheten, exempelvis en brand eller inbrott, som leder till ett avbrott.

Om du måste genomföra ett evenemang utan publik, begränsat antal eller ställa in helt på grund av Coronaviruset, så får du inte ersättning från avbrottsförsäkringen.

Smittavbrott/epidemiavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av att det konstaterats smitta i den försäkrade verksamheten. Epidemiavbrott tecknas enbart för verksamheter som hanterar livsmedel. Detta skydd är riktat mot de komplikationer som kan uppstå i samband med livsmedelshantering.

Smittavbrottsförsäkringen/epidemiavbrottsförsäkringen gäller om myndighet med stöd av lag beslutar att ingripa mot eller stänga ner din verksamhet på grund av konstaterad smitta i den försäkrade verksamheten.

Leverantörsavbrott gäller om det inträffat en ersättningsbar egendomsskada hos leverantören som leder till att du inte kan få leveranser till din verksamhet.

Tjänstereseförsäkring

Tjänsteresförsäkringarna har stora villkorsskillnader. Kontakta oss direkt om det uppstår frågor som gäller tjänsteresan. Generellt gäller dock följande:

  • Kontrollera UD:s reserekommendationer, de påverkar hur din tjänstereseförsäkring gäller.
  • Om du reser trots att UD avrått så gäller inte tjänstereseförsäkringen.

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller enbart om du själv blivit sjuk innan avresa och inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning från försäkringen om du avbokar eller väljer att inte resa på grund av oro.

Kontakta därför omgående din researrangör eller flygbolag för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan.

 Om du redan är på tjänsteresa när UD:s avrådan kommer har  du ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet gäller i tre månader från utbrottet.

Om du blir akut sjuk betalar försäkringen ut nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning ersätter inte tjänstereseförsäkringen kostnaderna, men har du blivit sjuk gäller reseskyddet som vanligt för nödvändiga och skäliga vårdkostnader.

Om du befinner dig inom EU kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning genom Försäkringskassan.