8 december, 2020

Istället för att ge presenter och skicka ut julkort till våra kunder har vi på Affirmo valt att skicka ett bidrag till Cancerfonden. Cancerfonden är en fristående ideell organisation grundad 1951. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning. Vi tycker att de bedriver ett oerhört viktigt arbete och vi är tacksamma för att vi har möjlighet att bidra till deras fortsatta arbete!