En modern och hållbar försäkringsförmedlare

Affirmos verksamhet styrs av tre ledord, myntade av våra grundare.

Förståelse, funktion och förväntan.

Vision och verklighet

 

Förståelse: Vi skall vara lyhörda för våra kunders förväntningar. Våra kundrelationer skall vara långsiktiga och den kunskap vi får kring våra kunders verksamheter skall ge oss en flerdimensionell förståelse gällande det försäkringsbehov som finns.

Funktion: Affirmo är ett modernt och hållbart försäkringsförmedlarbolag. Vi skall hitta funktionella försäkringslösningar som säkerställer våra kunder mot de risker som finns i deras verksamheter.

Förväntan: Vi skall uppfylla kundens förväntan. Affirmos försäkringslösningar skall utvecklas tillsammans med våra kunders verksamheter och vi skall vara ett tydligt stöd i alla försäkringsfrågor.

Om oss

Affirmo grundades 1999 av Peder, Alf & Thomas och affärsmodellen formades redan då kring begreppen förståelse, funktion och förväntan. Att förstå och skapa funktionella försäkringslösningar var drivkraften och målet för verksamheten. Långsiktiga kundrelationer är basen för vår framgång.

Vi har under årens lopp vuxit och vi har knutit till oss flera erfarna och kunniga medarbetare. Idag arbetar 10 personer hos oss. Vår verksamhets delas i två områden: Livförsäkring samt Företag & Motor. Vår uppgift är att hitta de bästa och mest funktionella lösningarna för varje enskild kund. Detta gör vi genom en genomtänkt behovsanalys som vi använder som underlag i den upphandling vi gör gentemot de försäkringsbolag som verkar på svensk marknad.

Vi är försäkringsrådgivare som inte är anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att vi inte är bunden genom avtal eller dylikt att endast förmedla försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsgivare.

Försäkringar förmedlas för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Danica, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring, Bliwa.

Vi ger råd på grundval av vad ovanstående bolag erbjuder samt de produkter som vi upphandlat centralt via Tydliga. Detta för att du som kund skall få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov & önskemål
Vi strävar efter att ge våra kunder professionella råd och personlig service av högsta kvalitét!

 

 

 

Klagomålshantering

Eventuella klagomål på Affirmo Försäkringskonsult AB och dess anställda ska framställas skriftligen till;

Kundklagomål
Fredrik Nilsson
Bergsbovägen 11

191 35 Sollentuna.

Mail: klagomalsansvarig@tydliga.se
Klagomål besvaras snarast möjligt.


Tvist:
Om tvist uppstår med anledning av uppdrag ska denna prövas av Allmän domstol.

”Affirmo har sedan 1999 verkat på försäkringsmarknaden och under årens lopp byggt en djupgående kunskap om vitt skilda verksamheters försäkringsbehov.”

Thomas Eriksson

”Förståelse, funktion och förväntan är de tre ledord som styr oss i vårt arbete”

Alf Häggström

”Vi håller örat mot rälsen, vi vet vad som händer på marknaden”

Peder Lundmark

Vill du kontakta oss?
Ring 0920-201210 eller använd vårt kontaktformulär.

Läs mer

Kontakta oss

Vi är förmedlare som lägger stor vikt vid att presentera våra upphandlingar på ett pedagogiskt sätt. Vi är ert företags fristående försäkringsavdelning!

Fill 58Created with Sketch. 0920-201210 Fill 59Created with Sketch. info@affirmo.se