Liv

Tjänstepension

Tjänstepension – Kollektivavtalad eller individuell

I och med att avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort den 1:a januari 2016 riktas fokus allt mer mot tjänstepensionen. Ifall att ditt företag har tecknat kollektivavtal har du i och med detta även en färdig tjänstepensionslösning. Fördelen med detta är att det är enkelt då det är samma lösning för alla inom avtalet. En av nackdelarna kan exempelvis vara att avtalet medför mindre flexibilitet för den försäkrade.

Tillhör du ett kollektivavtal? Läs mer om din tjänstepension på följande länkar.

Kollektivavtalad tjänsteman: ITP-avtalet

Kollektivavtalad arbetare: KAP-KL-avtalet

Statligt anställd: Statens Pensionsverk 

 

Ifall att det inte finns kollektivavtal hjälper vi företagaren att ta fram en lösning som passar det företaget. Affirmo har avtal med samtliga större svenska försäkringsbolag. Med full flexibilitet kan företagaren välja den bästa lösningen för just sitt företag. Enligt huvudregeln medges avdrag med högst 35 procent av den anställdes lön. En typisk tjänstepensionsplan innehåller förutom avsättning till pensionen även en sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring.

Oavsett hur det ser ut på just ditt företag, kollektivavtal eller ej, erbjuder Affirmo rådgivning avseende ditt företags tjänstepensioner.

Löneväxling

Oavsett om ditt företag har kollektivavtal eller ej kan konceptet löneväxling vara intressant. Möjligheten att avstå bruttolön till förmån för en extra avsättning till tjänstepension blir allt mer populärt. Att erbjuda löneväxling för sina anställda är en viktig del vid rekrytering. I samråd med företagaren erbjuder Affirmos förmedlare rådgivning kring för- och nackdelar. Exempel på en fördel är att det kan bli en skattemässig fördel att avstå lön idag då du betalar hög skatt ifall att du sedan kan lyfta pensionen till en lägre skattesats. Exempel på en nackdel är att den sjukförsäkrade lönen alltid beräknas som lönen efter löneväxling.

Generellt gäller att löneväxling enbart rekommenderas på de lönenivåer då den anställde betalar statlig inkomstskatt. En annan nivå att ta hänsyn till är att intjäning till allmän pension idag (2019) sker på lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Detta motsvarar en månadslön på 43 309 kr. Löneväxling bör enbart ske efter rådgivning.

Direktpension

Direktpension är en flexibel form av tjänstepensionssparande utformat som ett avtal mellan företaget och den försäkrade. Exempel på användningsområden för konceptet direktpension kan vara:

  • Företaget kan belöna sina nyckelpersoner eller göra en chefspensionslösning
  • Företaget kan villkora en förmån, exempelvis ge en anställd en extra pensionsförsäkring under förutsättning att hen jobbar kvar ett antal år
  • Företaget kan göra ytterligare avsättningar till pension när avdragsutrymmet på 35 procent inte räcker till
  • Företaget kan erbjuda en anställd att gå i förtid med bra villkor

Låter ovanstående intressant? Ta kontakt med Affirmos rådgivare.

Förvaltning av pensionskapital – Proffs eller nybörjare?

Förutsättningarna och erfarenheterna för våra kunder när det kommer till förvaltning är självfallet olika. En del vill helt själva bestämma hur pensionskapitalet skall förvaltas och sköter detta själva, en del vill ta viss hjälp av oss och en del vill att vi hjälper till ännu mera. Oavsett hur det ser ut för dig kan du känna dig trygg med att vara kund hos Affirmo.

Samtliga Affirmos rådgivare är licensierade investeringsrådgivare med Swedsec-licens. Vi har mångårig erfarenhet av, och kunskap om, de finansiella marknaderna. Vi står i ständig kontakt med försäkrings- och fondbolag för att säkerställa att vi alltid kan ge de bästa placeringsråden till dig som kund.

Tillsammans med dig som kund ger vi för det första information om vilka förvaltningsmöjligheter det finns på marknaden. Efter att ha gjort en bedömning av exempelvis riskvilja och sparhorisont ger vi råd om vilken förvaltning som vi tycker passar dig.

Kapitalförvaltning

Behöver du hjälp att förvalta ditt kapital? Utnyttja våra licensierade investeringsrådgivare!

Oberoende av om du har egen erfarenhet av kapitalförvaltning, eller om du är novis, ser vi till att du får en väl genomtänkt förvaltning som passar just dig.  Oavsett om du letar efter rätt högriskplacering eller alternativ till räntesparande på bank finns det produkter på marknaden att tillgå.

Du väljer själv hur involverad du vill vara i förvaltningen. Du kan exempelvis välja alla dina egna fonder, ändra och byta precis som du vill och när du vill. Du kan även välja diskretionär förvaltning som innebär att du överlåter det arbetet till oss eller till någon samarbetspartner till oss.

Oavsett vad så sker all rådgivning och förvaltning alltid efter dina önskemål och riktlinjer och med ditt bästa i fokus.

Samtliga Affirmos rådgivare är licensierade investeringsrådgivare med Swedsec-licens. Vi har mångårig erfarenhet av, och kunskap om, de finansiella marknaderna. Vi står i ständig kontakt med försäkrings- och fondbolag för att säkerställa att vi alltid kan ge de bästa placeringsråden till dig som kund.

Allmänna villkor

Nedan hittar du våra allmänna villkor. Dessa allmänna villkor har tagits fram för att lägga grunden till ett bra och väl fungerande samarbete mellan Affirmo Försäkringskonsult AB och våra kunder.

Våra allmänna villkor hittar du här.

Vill du kontakta oss?
Ring 0920-201210 eller använd vårat kontaktformulär.

Läs mer

Kontakta oss

Vi är förmedlare som lägger stor vikt vid att presentera våra upphandlingar på ett pedagogiskt sätt. Vi är ert företags fristående försäkringsavdelning!

Fill 58Created with Sketch. 0920-201210 Fill 59Created with Sketch. info@affirmo.se