Angående coronavirusets påverkan på aktiemarknaderna

Med anledning av Coronavirusets påverkan på marknaden så har vi på Affirmo ansett det nödvändigt att kommunicera våra tankar angående den uppkomma och pågående turbulensen.

Dela denna nyhet:

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Med anledning av Coronavirusets påverkan på marknaden så har vi på Affirmo ansett det nödvändigt att kommunicera våra tankar angående den uppkomma och pågående turbulensen.

Nuläge

Det har nog inte undgått någon att det blåser ordentligt på aktiemarknaderna, i stort sett alla marknader är ner tvåsiffrigt. Svenska börsen är i skrivande stund (2020-03-14 kl. 13:40) ner ungefär 19 % i år och det breda amerikanska indexet S&P 500 var ner ungefär 23 % efter gårdagens stängning. Vi på Affirmo lyssnar på och läser väldigt många analyser för att kunna ge bra rådgivning i dessa extraordinära tider. Alla analytiker är överens om att vi har ett volatilt börsår framför oss, det är sannolikt att vi kommer att se situationen som vi har i Italien i flera länder. BNP för året kommer att bli betydligt lägre än prognoserna från slutet av 2019. Däremot kommer BNP långsiktigt att påverkas minimalt. OECD har för 2020 skrivit ner BNP globalt med 0,5 % medan en del andra analytiker sträcker sig så långt som 1 % nedskrivning. Toppen av virusspridningen kommer troligtvis att ske kring maj/juni för att sedan ebba ut allteftersom. När Corona-oron har lagt sig kommer ekonomin troligtvis att återhämta sig snabbt.

Hur skall sparare då agera?

Det är viktigt att komma ihåg att vi haft en fantastisk börsutveckling senaste 10 åren. Globala aktiefonder har i runda slängar avkastat 150 % sedan 2009, har man exempelvis investerat i fastighetsfonder under samma period är avkastningar på 400-500 % inte ovanliga. Under 2019 gick flera börser upp kring 30 %. Att en nedgång/korrigering kom var inte helt oväntad, det som är speciellt är att nedgången är så brant på kort tid p.g.a. en virusepidemi som ingen kunde förutse. Det är långt ifrån ett otroligt scenario att börsen kommer att backa ännu mer innan oron lägger sig. Det som redan har börjat att ske är att centralbankerna sänker räntorna för att stimulera ekonomin när BNP nu bromsar in. När räntorna sänks innebär det, allt annat lika, förenklat att kapital måste leta sig till högre risk (aktier) för att få avkastning. Fler finanspolitiska åtgärder lär komma. Vi vill med detta flagga för att börsen kan vända ganska skarpt uppåt när oron har lagt sig, frågan är när det sker och om det sker efter ytterligare nedgångar.

Sparare med kort sparhorisont

Är du i ett läge där du kommer att behöva tillgång till ditt kapital relativt snabbt är det högt läge att se över risknivån i din placering. Oron kommer att bestå för en tid och sannolikheten för större nedgångar är högre än normalt. Hör av er till oss.

Sparare med lång sparhorisont

På lång sikt ser inte vi på Affirmo eller den breda majoriteten av analytiker att denna oro skall påverka sparandet i väsentlig grad. Företag med svaga balansräkningar riskerar konkurs då buffertar saknas men på lång sikt kommer även det att ha låg påverkan på placeringar i fonder. Att med hjälp av timing pricka in toppar och dalar är svårt och riskfyllt. Den som har möjlighet kan dock överväga att, vid ytterligare nedgångar, tillföra engångsbelopp till sina placeringar. Även om det på kort sikt kan gå ner ännu mer blir det troligtvis på lång sikt en bra placering då man i det läget köper billigt.

Marcus, VD på Affirmo, angående sitt eget sparande:

”Jag får ganska ofta frågan av er kunder hur jag själv gör. Jag har denna vecka höjt risken i mina placeringar där jag sparar månadsvis. Jag är även redo att fylla på mina aktieplaceringar med engångsbelopp om börsen fortsätter nedåt. Jag vill poängtera att jag är 37 år och är långsiktig i mitt sparande, hade inte gjort på detta sätt med kortsiktigt kapital då risken är för hög. Tveka aldrig att ringa eller maila oss om ni t.ex. vill ha hjälp och råd angående att ändra risknivåerna i placeringarna.”

Summa summarum

Oavsett sparhorisont är det ett bra läge för dig att reflektera över din risknivå och vilken risk du är beredd att ta. Behöver du tillgång till kapitalet relativt snart, ta kontakt med oss så diskuterar vi för- och nackdelar. Har du längre sparhorisont manar vi till mer lugn, vill du däremot ge dig på att timea marknaden när den nu är extremt volatil så ta kontakt med oss för våra bästa råd och tankar.

Fler nyheter

Lagförslaget angående flytträtt har röstats igenom i riksdagen
12apr

Lagförslaget angående flytträtt har röstats igenom i riksdagen

Debatt och beslut om flytträttslagstiftningen ägde rum i riksdagen den 10:e februari 2021 och regleringarna träder i kraft den 1 april 2021.

Affirmos julgåva 2020 – till Cancerfonden
17dec

Affirmos julgåva 2020 – till Cancerfonden

Istället för att ge presenter och skicka ut julkort till våra kunder har vi på Affirmo valt att skicka ett bidrag till Cancerfonden.

Covid-19, hur gäller din företagsförsäkring?
01okt

Covid-19, hur gäller din företagsförsäkring?

Nedan hittar du information om hur försäkringarna fungerar i samband med avbrott i verksamheten och om du är på tjänsteresa.