Lagförslaget angående flytträtt har röstats igenom i riksdagen

Debatt och beslut om flytträttslagstiftningen ägde rum i riksdagen den 10:e februari 2021 och regleringarna träder i kraft den 1 april 2021.

Dela denna nyhet:

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Förslaget innehåller bland annat följande:

  • Försäkrings­företag ska endast få ta ut avgift för de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköpet eller flytten.
  • Avgiften ska högst få uppgå till ca 600 kronor år 2021 (med årlig indexuppräkning kopplad till prisbasbeloppet).
  • Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp ska försäkringsföretaget inte få ta ut någon avgift.

– Nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att sänka de omotiverat höga återköps- och flyttavgifter som finns på marknaden. Det här beskedet är dåliga nyheter för de företag som genom höga avgifter försökt hindra konsumenter att flytta sitt sparande, säger finansmarknadsminister Per Bolund. Frågan om en utvidgad flytträtt för fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 hanteras dock inte i lagrådsremissen utan utreds vidare inom Regeringskansliet.

Marcus, VD på Affirmo:

Vi på Affirmo har följt flytträttsfrågan och även i flera års tid aktivt utnyttjat flytträtten för våra kunder när det varit fördelaktigt. Det som nu händer, att flyttavgifterna i stort sett försvinner, öppnar upp marknaden och kapital som tidigare har varit olämpligt att flytta p.g.a. avgifterna. Det finns många äldre dyra försäkringslösningar som har ”skyddats” av höga avgifter som nu blir tillgängligt. Det blir spännande att se vilka erbjudanden som de olika försäkringsbolagen kommer att lansera som svar på den utökade flytträtten – sannolikt kommer våra kunder i framtiden kunna nyttja detta för att ytterligare optimera sitt pensionssparande då ett stundande priskrig som gynnar kunden i stort sett är garanterat.

Fler nyheter

Lagförslaget angående flytträtt har röstats igenom i riksdagen
12apr

Lagförslaget angående flytträtt har röstats igenom i riksdagen

Debatt och beslut om flytträttslagstiftningen ägde rum i riksdagen den 10:e februari 2021 och regleringarna träder i kraft den 1 april 2021.

Affirmos julgåva 2020 – till Cancerfonden
17dec

Affirmos julgåva 2020 – till Cancerfonden

Istället för att ge presenter och skicka ut julkort till våra kunder har vi på Affirmo valt att skicka ett bidrag till Cancerfonden.

Covid-19, hur gäller din företagsförsäkring?
01okt

Covid-19, hur gäller din företagsförsäkring?

Nedan hittar du information om hur försäkringarna fungerar i samband med avbrott i verksamheten och om du är på tjänsteresa.