Rysslands invadering av Ukraina

Dela denna nyhet:

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Tidigt på torsdagsmorgonen vaknade invånarna i flera ukrainska städer upp till ljudet av explosioner och sirener då Ryssland inledde en militär invasion av Ukraina. Detta händer precis när världen har börjat se ljuset i tunneln efter covid-pandemin.

Även om detta inte var ett helt orimligt scenario så är det svårt att greppa. Västvärlden har varit tydliga med vilka konsekvenser en invasion skulle innebära och många trodde att detta skulle avskräcka Ryssland från en invasion. Priset för en invasion skulle helt enkelt överstiga de eventuella vinsterna. Med bakgrund av det osäkra läget de senaste veckorna har aktiemarknaden varit väldigt turbulent och volatil. Utöver detta har oron för ränteläget och en ökad inflation bidragit till hög volatilitet i kölvattnet av pandemin. I samband med Rysslands invasion så skapas stor osäkerhet och oförutsägbarhet vilken leder till att samtliga marknader uppvisar negativ utveckling.

”Vilka effekter får detta på exempelvis placeringar?

Förutom den omedelbara chocken och agerandet där man ryggmärgsinstinktivt flyr till upplevd säkerhet, vilket gynnar guld, US-dollar, Yen, Schweizerfranc, olja & gas och missgynnar allt annat.

Detta kommer leda till högre inflation p.g.a. olje- och gasprisuppgången, vilket tillsammans med fallande/lägre tillgångspriser kommer pressa konsumtionen. Detta leder i sin tur till en dämpning av tillväxten. Detta kommer i sin tur att pressa tillbaka inflationen, vilket dämpar centralbankernas normaliseringstakt, dvs räkna med lägre ökningstakt gällande räntor.

Eftersom tillväxten bedömdes ligga över trend för 2022 och 2023 så finns det lite kudde att ta av utan att det riskerar bli ett riktigt svagt år. Men räkna med ytterligare nedjusteringar i kommande prognossläpp från konjunkturbedömarna.”

– Jonas Olavi 2022-02-24, Allokeringschef & Fondförvaltare Alpcot

Som Jonas Olavi beskriver så innebär osäkerheten på aktiemarknaden att investerare tenderar att söka sig till ädelmetaller, stabila valutor samt olja och gas. Sannolikt kommer det innebära en stor volatilitet framöver. Det är i detta läge svårt att förutspå hur marknaden kommer att utvecklas den kommande tiden. Utifrån vår synvinkel är en sättning eller nedgång på aktiemarknaden inte något ovanligt (även om detta är en extraordinär situation) och en exponering mot aktiemarknaden skall alltid ses utifrån placeringshorisonten.

Nedan är från Dagens PS rörande invasioner och dess påverkan på börsen:

”Gud vet hur krisen i Ukraina slutar men väpnade konfrontationer och invasionen per se är ingenting som fått börsen på fall historiskt. Visst har börsen påverkats av krigshot men själva invasionen har oftast varit startskottet för en börsuppgång.

I snitt har börsen fallit 12 procent före invasionen. Efter åtta månader har börsen återhämtat sig till en nivå före krigshotet.

Enda undantaget är kriget i Afghanistan 2001. Men där och då hade techbubblan just imploderat på aktiemarknaden.

Det skulle ta ytterligare två år innan börsen började återhämta sig.”

– Dagens PS 2022-02-22 ”En invasion brukar vara startskottet för uppgång på börsen”

Huruvida invasionen är startskottet för en börsuppgång låter vi vara osagt. Den historiska datan från Bored Observer, som Dagens PS redovisar till, uppmärksammar dock något som kan vara bra att ha i åtanke – börsen har historiskt sett återhämtat sig från olika typer att kriser och krascher.

Detta belyser bland annat Hufvudstadsbladet i en artikel rörande invasionens påverkan på den finska aktiemarknaden:

”Men trots att det är oroligt, och att börsen kommer att gå ned under dagen, så tycker hon inte att man ska paniksälja sina innehav. I alla fall inte om man sparar långsiktigt.

– Nej, om man sparar på lång sikt ska man inte göra något. Det här kommer inte ens att märkas den dag det är dags att gå i pension.

Även om det är dramatiskt nu så brukar inte geopolitiska konflikter som den här att sätta så djupa avtryck på börserna, förklarar hon.

– Det är otäckt och väcker känslor, men historiskt så har de inte haft så stor påverkan. Det är nedgångar två, tre veckor.” 

– Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, i uttalande i Hufvudstadsbladet som publicerades 08:36 2022-02-24

Väst kommer att svara på Rysslands agerande genom att öka sanktionerna. Vad dessa sanktioner kommer att innebära och hur omfattande de kommer att bli återstår att se. USA:s president gjorde ett uttalande via Twitter där han lovar att värden ska ställa Ryssland till svars för attacken mot Ukraina:

Sammantaget kommer det sannolikt vara oroligt på aktiemarknaden den närmsta tiden. Historiskt sett har aktiemarknaden belönat den som sparat långsiktigt och det finns få skäl som talar för något annat scenario denna gång.  

Bortsett från världens aktiemarknader så har invånarna i Ukraina blir invaderade av främmande makt och denna påverkan lär knappast vara något som man återhämtar sig över tid. Vi sänder våra tankar till det ukrainska folket och hoppas innerligen att läget stabiliseras och att det mänskliga lidandet blir så litet som möjligt.

Fler nyheter

Affirmo välkomnar nya delägare!
08maj

Affirmo välkomnar nya delägare!

Vi på Affirmo Försäkringskonsult AB är mycket glada över att kunna berätta att Emil Borgenstål och Björn Nyström är nya delägare i Affirmo från och med den 1 maj 2024.

Vi på Affirmo vill önska alla våra kunder en God Jul & ett Gott Nytt År!
20dec

Vi på Affirmo vill önska alla våra kunder en God Jul & ett Gott Nytt År!

Istället för att skicka julkort och andra presenter till våra kunder väljer vi på Affirmo att i år skänka ett bidrag till Cancerfonden och dess verksamhet.

Belopp och procentsatser för inkomståret 2023
09jan

Belopp och procentsatser för inkomståret 2023

Nu är vi inne på ett nytt år och med hänsyn bl.a. till den höga inflationen och stigande räntorna så kan det vara på sin plats att vi sammanställer några av de viktiga beloppet för inkomståret 2023.