Traditionell förvaltning och det osäkra läget på marknaden

Dela denna nyhet:

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Som komplement till den tidigare nyheten som huvudsakligen berörde aktiemarknaden och fondförvaltning kan det också vara på sin plats att beröra den traditionella förvaltningen.

Folksam har i ett pressmeddelande gjort följande uttalande:


Rysslands invasion av Ukraina är ett grovt folkrättsbrott mot en europeisk demokrati. Folksams vd och koncernchef Ylva Wessén och Marcus Blomberg, chef för Placering och ägande kommenterar utvecklingen och hur den finansiella oron påverkar Folksam.

– Våra tankar går först och främst till invånarna i Ukraina. Rysslands pågående invasion av en europeisk demokrati är den allvarligaste geopolitiska händelsen sedan andra världskriget. Vi bevakar detta noga, och inte minst hur detta påverkar finansmarknaden. Men Folksam har en mycket stark finansiell ställning och vi kan stå emot avsevärd turbulens, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef.  

Den senaste tiden har börsen i Stockholm och flera andra länder fallit och fallet har accelererats efter Rysslands invasion.  

– Våra portföljer har en balanserad risk med investeringar över flera tillgångsslag. Under 2021 har vi haft en relativt stor övervikt i aktier mot räntor vilket bidragit positivt till resultatet för 2021. Mot slutet av året minskade vi denna övervikt då vi tonade ner förväntningarna på aktiemarknaden framöver. Det är en mycket allvarlig situation och vi bevakar förstås händelseutvecklingen löpande för att förstå och kunna agera utifrån de långsiktiga konsekvenserna, säger Marcus Blomberg, chef för Placering och ägande.”  

Folksam Liv har en konsolideringsgrad som uppgår till 121% för tjänstepensionsverksamheten och 120% för den övriga livförsäkringsverksamheten per 2022-01-31. Det totala förvaltade kapitalet är 239 014 MSEK.


Skandia, som också är en stor och viktig aktör avseende traditionell förvaltning, gjorde följande uttalande gällande Rysslands invasion av Ukraina:


”Skandia förvaltar en stor del av svenskarnas pensioner och det är verkligen ett långsiktigt uppdrag. I vår portfölj Skandia Liv sprider vi riskerna på många olika tillgångsslag för att kombinera en hög avkastning med balanserade risker.

– Vi har en ”allvädersportfölj” som ska ge skydd i oroliga tider. Traditionell förvaltning har funnits i långt över hundra år och överlevt både världskrig, depressioner och finanskriser. Även den här krisen kommer att övervinnas och Skandia Liv är finansiellt mycket stark. Tack vare riskspridningen har vår portfölj klarat sig relativt väl. Portföljen har ingen direkt exponering mot ryska värdepapper, men det finns en marginell exponering genom ett antal tillväxtmarknadsfonder. Portföljen består till nästan 40 procent av säkra svenska obligationer som i oroliga tider fungerar som en krockkudde”

– Kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall
Skandia Liv en konsolideringsgrad som uppgår till 109% och det totala förvaltade kapitalet är 592 268 MSEK per 2022-01-31.


Skandia har även uttalat sig även gällande sparande i fonder och aktier utifrån det aktuella läget:


Det traditionella rådet till sparare när det är oroligt på börsen brukar vara att inte ta förhastade beslut. Risken är stor att man rycks med i rådande stämning och gör ogenomtänkta förändringar i portföljen. Dessutom brukar tanken på att sälja sina aktier eller fonder ofta dyka upp först efter att börsen redan har gått ner en hel del. Risken är då att man hamnar ”bakom kurvan” och säljer efter att en stor del av nedgången är avverkad och sedan dröjer för länge innan man köper tillbaka sina aktier.

Trots det mycket osäkra läget är vår generella hållning att de flesta sparare gör rätt i att sitta still i båten även den här gången. Investeringar i aktier och fonder ska alltid ses på lång sikt. Ju längre tid du planerar att ha dina pengar placerade, desto större svängningar tål portföljen.

– Skandias makroekonom Johan Lundqvist kommenterar utifrån det försämrade säkerhetspolitiska läget


Investeringar i traditionell förvaltning innebär att de tillfälliga nedgångarna och svängningarna på aktiemarknaden blir mindre kännbara för den enskilde spararen. Denna sparform erbjuds av försäkringsbolag och en av de främsta företrädarna för dessa produkter är Folksam och Skandia. Bolagen väljer placeringar med exponering mot flera olika tillgångsslag – räntebärande papper, aktier, fastighetsinnehav och specialplaceringar – således sprids riskerna i sparandet för att skapa en trygg tillväxt. Försäkringen omfattas av en garanti som innebär att du är garanterad ett visst försäkringsbelopp när det blir dags för utbetalning. Du kan inte välja fonder eller på annat sätt påverka placeringen. Folksam och Skandia är ömsesidiga bolag vilket innebär att bolagen ägs av spararna och all vinst skall tillfalla dess ägare (i form av s.k. återbäring). Vi på Affirmo anser att ett bra alternativ till sparande i fonder är traditionell förvaltning. Det innebär en mindre risk än en exponering mot aktiemarknaden och har historiskt sett gett mycket bra avkastning i förhållande till risken.

Sammantaget kan vi konstatera att de kunder som har kapital i traditionell förvaltning inte kommer att märka samma avtryck av den pågående krisen som de som är exponerade mot aktiemarknaden. På andra sidan av myntet så torde den ökade risken, som en exponering mot börsen innebär, på lång sikt medföra en högre avkastning.

Fler nyheter

Affirmo välkomnar nya delägare!
08maj

Affirmo välkomnar nya delägare!

Vi på Affirmo Försäkringskonsult AB är mycket glada över att kunna berätta att Emil Borgenstål och Björn Nyström är nya delägare i Affirmo från och med den 1 maj 2024.

Vi på Affirmo vill önska alla våra kunder en God Jul & ett Gott Nytt År!
20dec

Vi på Affirmo vill önska alla våra kunder en God Jul & ett Gott Nytt År!

Istället för att skicka julkort och andra presenter till våra kunder väljer vi på Affirmo att i år skänka ett bidrag till Cancerfonden och dess verksamhet.

Belopp och procentsatser för inkomståret 2023
09jan

Belopp och procentsatser för inkomståret 2023

Nu är vi inne på ett nytt år och med hänsyn bl.a. till den höga inflationen och stigande räntorna så kan det vara på sin plats att vi sammanställer några av de viktiga beloppet för inkomståret 2023.