Lagförslaget angående flytträtt har röstats igenom i riksdagen

Debatt och beslut om flytträttslagstiftningen ägde rum i riksdagen den 10:e februari 2021 och regleringarna träder i kraft den 1 april 2021.

Affirmos julgåva 2020 – till Cancerfonden

Christmas gift

Istället för att ge presenter och skicka ut julkort till våra kunder har vi på Affirmo valt att skicka ett bidrag till Cancerfonden.

Covid-19, hur gäller din företagsförsäkring?

CORONAVIRUS )covid-19)

Nedan hittar du information om hur försäkringarna fungerar i samband med avbrott i verksamheten och om du är på tjänsteresa.

Angående coronavirusets påverkan på aktiemarknaderna

Med anledning av Coronavirusets påverkan på marknaden så har vi på Affirmo ansett det nödvändigt att kommunicera våra tankar angående den uppkomma och pågående turbulensen.