Om oss

Vi är Affirmo Försäkringskonsult

Om oss

Vision och verklighet

Affirmos verksamhet styrs av tre ledord, myntade av våra grundare. Förståelse, funktion och förväntan

Förståelse: Vi skall vara lyhörda för våra kunders förväntningar. Våra kundrelationer skall vara långsiktiga och den kunskap vi får kring våra kunders verksamheter skall ge oss en flerdimensionell förståelse gällande det försäkringsbehov som finns.

Funktion: Affirmo är ett modernt och hållbart försäkringsförmedlarbolag. Vi skall hitta funktionella försäkringslösningar som säkerställer våra kunder mot de risker som finns i deras verksamheter.

Förväntan: Vi skall uppfylla kundens förväntan. Affirmos försäkringslösningar skall utvecklas tillsammans med våra kunders verksamheter och vi skall vara ett tydligt stöd i alla försäkringsfrågor.

Kontakt

Bli kund redan idag!

Fördelarna med att vara kund hos Affirmo är många. Samtliga medarbetare har en lång erfarenhet av arbete inom försäkringsbranschen. Som er rådgivare hjälper vi ditt företag och era medarbetare att fatta välgrundade beslut som rör pensioner, försäkringar och placeringar.

Om oss

Vi är Affirmo

Affirmo grundades 1999 av Peder, Alf & Thomas och affärsmodellen formades redan då kring begreppen förståelse, funktion och förväntan.

Affirmo grundades 1999 av Peder, Alf & Thomas och affärsmodellen formades redan då kring begreppen förståelse, funktion och förväntan. Att förstå och skapa funktionella försäkringslösningar var drivkraften och målet för verksamheten. Långsiktiga kundrelationer är basen för vår framgång.

Vi har under årens lopp vuxit och vi har knutit till oss flera erfarna och kunniga medarbetare. Idag arbetar 10 personer hos oss. Vår verksamhets delas i två områden: Livförsäkring samt Företag & Motor. Vår uppgift är att hitta de bästa och mest funktionella lösningarna för varje enskild kund. Detta gör vi genom en genomtänkt behovsanalys som vi använder som underlag i den upphandling vi gör gentemot de försäkringsbolag som verkar på svensk marknad.

Försäkringar förmedlas för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Danica, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring, Bliwa.

Vi ger råd på grundval av vad ovanstående bolag erbjuder samt de produkter som vi upphandlat centralt via Tydliga. Detta för att du som kund skall få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov & önskemål
Vi strävar efter att ge våra kunder professionella råd och personlig service av högsta kvalitét!

"Vi är försäkringsrådgivare som inte är anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att vi inte är bunden genom avtal eller dylikt att endast förmedla försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsgivare "

Försäkringar förmedlas för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Danica, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring, Bliwa.

Vi ger råd på grundval av vad ovanstående bolag erbjuder samt de produkter som vi upphandlat centralt via Tydliga. Detta för att du som kund skall få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov & önskemål
Vi strävar efter att ge våra kunder professionella råd och personlig service av högsta kvalitét!